Jeudi 29 janvier 2004

Les Bérets verts et rouges vont-ils perdre leur âme?

"Les Bérets verts et rouges vont-ils perdre leur âme?"

Om het leger te moderniseren zal mogelijk een deel van de ParaCommandobrigade ontmanteld worden. Wel zouden de para's nog onder hun eigen vaandel mogen werken. De brigade, die uit 3000 manschappen bestaat, verliest mogelijk een van zijn drie bataljons, namelijk de Para's die in Diest gelegerd zijn. De bataljons die gespaard blijven, zouden met de gemotoriseerde troepen 2 Cdo de Flawinne uit

Marche-en-Famenne en 3 Para Tielen uit Leopoldsburg aangevuld worden. De twee trainingscentra voor para's in Marche-les-Dames en Schaffen, zouden in de toekomst worden gebruikt als "adventure training"-centra voor alle militairen.