zondag 20 augustus 2006

250 para's sturen om te kunnen meepraten

"De vredesoperatie in Libanon is een uitstekende kans voor België om internationaal met de grote landen mee te spelen. We moeten snel 250 goed bewapende manschappen sturen.'', aldus Stef Goris, defensiespecialist van de VLD.

,,België zou in staat moeten zijn om twee tot drie procent van de totale troepensterkte van de vredesmacht te leveren. In Navo- of EU-verband is dat percentage de norm voor ons land, voor een internationale operatie zoals de VN-vredesmacht in Libanon geldt dat eigenlijk ook. Als men uitgaat van 10.000 tot 15.000 soldaten in totaal, komt men voor België uit op 250 tot 300 militairen.De regering heeft al aangegeven dat ze principieel akkoord is om deel te nemen, maar als we echt volwaardig willen meepraten met de grote landen, zullen we dus toch minstens 250 manschappen moeten sturen. Voor een land waarin de Navo en de EU hun hoofdzetel hebben, is dat zeker niet onbelangrijk. Vergeet niet dat deze vredesmissie enorme internationale aandacht zal krijgen. Het is een uitgelezen kans om iedereen te tonen dat we zoiets aankunnen.''

De snelheid van de Belgische troepenontplooiing is daarbij ook belangrijk?

"Absoluut. We moeten eigenlijk zorgen dat we mee zijn bij de eerste golf van troepen. De Franse voorpost vertrekt binnen twee weken, daar moeten geen Belgen bij zijn. Maar we kunnen wel binnen de maand 250 paracommando's sturen.Nog tot eind dit jaar staan er steeds 750 para's klaar om te vertrekken, in het kader van de Navo Response Force. De Navo zal zeker haar toestemming geven om daarvan een contingent van 250 man vrij te maken voor de VN-operatie."

Maar een Navo-operatie wordt dit zeker niet?

"Het is geen goed idee om onder Navo-vlag naar Libanon te trekken, gezien de regionale gevoeligheden. Maar in de praktijk zullen de grootste troepenleveranciers toch allemaal Navo-lidstaten zijn, er zal dus sowieso een belangrijke ondersteuning vanuit de Navo komen. De lidstaten zullen kunnen terugvallen op de satellieten en andere intelligentiekanalen van het bondgenootschap."

Heeft België de capaciteit om naast vredesoperaties in de Balkan en in Afghanistan nog eens soldaten uit te sturen?

"Dat is vooral een budgettaire kwestie. Als er soldaten naar Libanon vertrekken, is het onwaarschijnlijk dat we ons troepenaantal in Afghanistan nog dit jaar verdubbelen. In de loop van volgend jaar kan dat wel, maar dan moet er wel meer geld worden vrijgemaakt voor militaire operaties."