zaterdag 10 maart 2007

3 Para opent rouwregister voor in Libanon verongelukte collega's

Naar aanleiding van het overlijden van twee collega's die actief dienden in het derde Bataljon Parachutisten werd een rouwregister geopend op www.3para.be de actieven van 3 Para nodigen u uit om het register te tekenen.

Graag wil ik van deze berichtgeving gebruik maken om iets recht te zetten, zojuist kwam namelijk aan onze oren dat alle drie de militairen die omkwamen bij het ongeval, gebrevetteerd Paracommando waren. Naast de Adjudant-Majoor Luc Pauwels en 1e Korporaal-Chef Rouche Bergen, die beide dienden in 3 Para, was ook Thierry De Backer actief Paracommando, zij het dan niet rechtstreeks in een Paracommando bataljon.

Thierry diende in het peloton Transmissie van de Brigade Paracommando, dat peloton is na de defensiehervorming overgegaan naar de 6e Gp CIS te Peutie. Daarvoor was Thierry actief in het peloton mortieren van 1 Para en was hij ook Pathfinder.