vrijdag 25 september 2015

3 Para traint Hostage Rescue aan het stuwmeer van La Plate Taille

De 21ste compagnie van 3 Para voerde deze week een raid uit op een dam aan het stuwmeer van La Plate Taille. De training op offensieve operaties kaderde in een jaarlijkse herhaling van de verschillende tactische aspecten van speciale operaties.

Dergelijke raids zijn clandestiene operaties, waarbij de paracommando’s infiltreren achter de vijandelijke linies om door middel van offensieve activiteiten de vijand te beperken in zijn handelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld sabotage-activiteiten of Hostage Rescue, het bevrijden van gijzelaars.

"Onze compagnie infiltreert eerst enkele uren te voet tot ze in contact komen met partizanen die rubberboten klaar hebben staan. Zo bereiken we al roeiend het doelwit, waarna de aanval kan beginnen." zegt kapitein Pieter VERGOTE, compagniecommandant van de 21ste Cie.

Voor de oefening kregen de paracommando’s onder meer steun van explosievenspecialisten en twee snuffelhonden van de genie.