vrijdag 21 oktober 2016

400-tal nieuwe valschermen voor de para-commando’s

Defensie gaat voor de paracommando-eenheden nieuwe valschermen aankopen. Het gaat om 395 hoofdvalschermen van het type EPC, wat staat voor 'Ensemble de Parachutage du Combattant'.

De aankoop is onderdeel van het contract dat defensie in 2011 afsloot met de toenmalige firma AERAZUR. Toen werd beslist de aankoop van in totaal 2.765 EPC’s te spreiden over meerdere aankoopschijven van telkens 395 stuks. De levering van deze schijf, de vijfde van in totaal zeven, wordt in het voorjaar van 2017 verwacht.

Het EPC-valscherm moet op termijn de verouderde parachutes van het type Mi 696 vervangen. Die laatsten hebben hun levensduur van 15 jaar immers bereikt. Het nieuwe type heeft een langere levensuur van 18 jaar en kan ook meer gewicht dragen. Dat is nodig omdat ‘de soldaat met zijn moderne uitrusting meer weegt dan vroeger’ verduidelijkt de persdienst van defensie.

Verwacht wordt dat in november 2023 de laatste Mi-valschermen buiten gebruik kunnen worden gesteld.