donderdag 15 maart 2018

Belgisch 'Special Operations Regiment' nog voor de zomer opgericht

Belgische para's tijdens een demo

De lichte brigade wordt omgevormd tot ‘Special Operations Regiment’ (SOR). Schaffen zal hierbij het trainingscentrum voor alle para's in de Benelux worden.

Het regiment paracommando werd in 2009 bij de lichte brigade gevoegd. Die structuur moest de landmacht destijds doeltreffender maken, maar die hervorming is toch een bron van onvrede gebleken. Vanaf juni krijgt de lichte brigade niet alleen een andere naam, maar ook een andere structuur. Dat heeft onder meer belangrijke gevolgen voor het trainingscentrum voor parachutisten in Schaffen.

De nieuwe naam van de brigade wordt SOR, dat ‘Special Operations Regiment’ betekent. De basisopleiding voor alle kandidaat-para's wordt niet langer in Leopoldsburg gegeven, maar verschuift opnieuw naar het opleidingscentrum voor commando's in Marche-les-Damesm dat vlak bij namen gelegen is. Symbolisch is dat een belangrijke verandering voor de para's, die opnieuw bevestigd worden in hun specifieke eigenheid.

Specifieke technieken

De rol van de ‘springschool’ in Schaffen wordt sterk uitgebreid. De laatste jaren evolueerde Schaffen tot een opleidingscentrum waar ook helikoptertrainingen plaats- vinden. Daarnaast worden er specifieke technieken aangeleerd om vliegtuigen te laden. “Schaffen zal nu ook het trainingscentrum voor de Benelux worden”, zegt Marc Van Herbruggen, woordvoerder van het trainingscentrum. “Alle para's in België, Nederland en Luxemburg kunnen hier hun brevet A komen behalen.”

Buitenland

Kolonel en stafbrevethouder Vincent Descheemaeker wordt de regimentscommandant van de SOR. Hij was bevelhebber van de eerste para in Diest op het moment dat de kazerne werd gesloten. Descheemaeker werd daarna bevelhebber van de derde para in Tielen. Momenteel leidt hij de lichte brigade. “De hervorming heeft een belangrijk operationeel gevolg”, zegt de bevelhebber. “De para's werken vaak samen met andere componenten uit de land-, lucht- en zeemacht, maar ook met de medische component. Bij buitenlandse opdrachten is een duidelijke samenwerking tussen het binnen- en buitenland nodig. Die coördinatie zal nu veel efficiënter gebeuren binnen SOCOM, dat staat voor ‘Special Operations Command’.”

Na de sluiting van de citadel kreeg Diest het peterschap over de ‘special forces’. Ook zij zullen opgenomen worden in het Special Operations Regiment. Daarnaast worden zij ook opgenomen in een internationale structuur, samen met de ‘special forces’ uit Nederland en Denemarken.

Door: Hedwig Neesen, correcties door paracommando.com