zaterdag 18 juli 2015

Belgisch trainingsdetachement blijft tot eind dit jaar in Bagdad

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput gaat de ministerraad akkoord met de verlenging van de inzet van het trainingsdetachement van zo'n dertig militairen in Bagdad, tot eind 2015, om deel te nemen aan de opleiding van de Iraakse veiligheidskrachten vanuit een beveiligde plek.

In de periode maart-april 2015 heeft het Belgische trainingsdetachement bestaande uit paracommando's, samen met de coalitiepartners, in totaal 1500 Iraakse militairen helpen selecteren en opleiden. Het Belgische trainingsdetachement leverde 22 van de 75 instructeurs voor de medische cursus, de opleiding sniper, de selectie en de basisopleiding voor commando’s.

De opdracht van de Belgische soldaten wordt verlengd tot 31 december 2015. Het personeel dat in Irak ontplooid wordt, wordt ingezet onder het statuut operationele inzet, passief gewapende inzet (KB-03 – coëfficiënt 4).