dinsdag 30 juli 2002

Belgische specialforces actief tussen Pakistan en Afghanistan

Volgens twee verschillende militaire bronnen zijn zowat twee weken geleden twaalf tot zeventien leden van de speciale troepen van het Belgische leger naar de grens tussen Pakistan en Afghanistan vertrokken. Hun opdracht zou eruit bestaan inlichtingen in te winnen met het oog op een eventuele Belgische deelname aan de oorlog én uit het opzetten van niet nader bepaalde geheime operaties. Officieel zijn de 'superpara's' op missie naar Kosovo.

Minister Flahaut van Landsverdediging ontkent dat er speciale troepen richting Afghanistan vertrokken zijn: «C'est faux. Dat klopt niet. Al wat wij nu hebben zijn de mensen aan boord van de Westdiep die aan het opstomen is naar de Middellandse Zee plus zes mannen aan boord van de NAVO-Awacs plus twee man in het Amerikaanse coördinatiecentrum in Tampa.»

«Natuurlijk bevestigt de minister van Defensie dit niet. Dergelijke operaties worden altijd in het grootste geheim gepland,» zo zeggen onze gesprekspartners. «Zelfs de familie van de betrokken militairen is niet op de hoogte van hun missie. Hun post en e-mail komt officieel vanuit Kosovo toe.»

Opmerkelijk in dit verband is wel dat minister Flahaut eind september zelf suggereerde dat «onze special forces» ingezet kunnen worden. «We zullen zien wat de Verenigde Staten ons vragen en wat mogelijk is», zei Flahaut op woensdag 26 september in de marge van een bijeenkomst van de NAVO-defensieministers.

Ook in bredere legerkringen gonst het over geruchten van een missie van onze 'Special Forces' in Afghanistan, net als over een mogelijk nakende inzet van 120 genietroepen die nog in opleiding zouden zijn.

De Belgische 'special forces' zijn de voormalige GVP'ers ('Gespecialiseerde Verkennings Ploeg') die in maart 2000 werden omgedoopt tot LRRP ('Long Range Reconnaissance Patrol of Lange Afstands Verkennings Patrouille'). De Belgische 'special forces' zijn een eenheid van amper tachtig man die deel uitmaakt van het 3de regiment Lansiers-Parachutisten, dat in Flawinne bij Namen gestationeerd is. De eenheid, die omgeven is door een waas van geheimzinnigheid, beschikt over ultramodern materiaal. De opleiding van de commando's is bikkelhard en kan de vergelijking met de training van Amerikaanse elite-eenheden als de Rangers of Navy Seals doorstaan. «Onze jongens werken trouwens regelmatig samen met de Amerikaanse Rangers,» aldus een van onze zegsmannen. «Enkele weken na de aanslagen in New York en Washington zijn twee Amerikaanse verbindingsofficieren hier geweest om contact te leggen met onze special forces.»

De Belgische LRRP wordt geleid door commandant Leslie Thoelen. Onlangs verklaarde Thoelen dat een commando van de LRRP uit minstens vier personen bestaat, maar afhankelijk van de missie ook tot een tiental militairen gegroepeerd kan worden.

Onze jongens in Afghanistan en/of Pakistan zouden nauw samenwerken met Amerikaanse special forces die al geruime tijd in de regio actief zijn. Vorige week gaf het Amerikaanse leger voor het eerst beelden vrij van gespecialiseerde Amerikaanse commando's die samen met de strijders van de Noordelijke Alliantie oprukten.