maandag 13 mei 2002

Brigade ParaCommando bevrijdt gijzelaars

Van 13 tot 17 mei zal er in de omgeving van St-Hubert de oefening "Crazy Trip 2002" van de Brigade ParaCommando plaatsvinden. Crazy Trip is een training in het bevrijden van gijzelaars.

Voor het transport van de gijzelaars zullen C-130 transporttoestellen ingezet worden. Om het scenario zo realistisch mogelijk te houden spelen vrijwillige burgers uit de streek van Bastogne de gijzelaars.

Het doel van deze training is het vormen van de paracommando's in het ontzetten van gegijzelde Belgische landgenoten in een vreemd land.