woensdag 23 september 2015

Citadel van Diest nu officieel geen militair domein meer

De voormalige militaire site van de Citadel in Diest is officieel geen militair domein meer, dat heeft de provincieraad van Vlaams-Brabant gisteren besloten. In de voormalige kazerne was tot 2010 het 1ste Bataljon Parachutisten gevestigd, die eenheid werd later dat jaar officieel ontbonden.

Met de beslissing van de provincieraad, kan de stad Diest nu bouwvergunningen afleveren voor de ontwikkeling van de historisch waardevolle citadel en de toekomst ervan garanderen. De site staat nu immer officieel te boek als ‘parkzone’ en een ‘zone voor stedelijke ontwikkeling met cultuurhistorische waarde’. Dat laatste vooral door de beschermde citadelgebouwen die dateren van de eerste helft van de 19de eeuw.

"De stad Diest kan nu officieel de projecten uitvoeren die al een tijdje op stapel lagen, zoals het Algemeen Ziekenhuis dat zou verhuizen naar de site", aldus Julien Dekeyser, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening. (SDB/paracommando.com)