zaterdag 6 februari 2016

De Morgen: "Binnenkort geen paracommando's meer?"

"De para's staan op het punt om te verdwijnen." zo bericht de krant De Morgen vandaag. Als het van defensieminister Steven Vandeput (N-VA) afhangt, worden ze binnenkort omgevormd tot rangers. Dat zijn ook elitesoldaten, maar ze doen veel meer dan parachutespringen. (de auteurs verwoorden het hier erg ongelukkig, uiteraard doen onze para's reeds veel meer dan parachutespringen, nvdr)

Vandeput werkt volop aan een grote defensiehervorming, die het leger een nieuw elan moet geven tegen 2030. Ook voor de para's heeft hij plannen: hij wil ze omvormen tot rangers. En dat is meer dan een naamswijziging.

De inspiratie komt van bij de US Army Rangers. Dat zijn Amerikaanse elitesoldaten die vooral gebruikt worden voor speciale operaties. Ze zijn snel inzetbaar, hard getraind en kunnen te land, ter zee en in de lucht vechten.

Meer dan parachutespringen

Het Belgisch leger heeft vandaag twee bataljons para's: één in Tielen (met kenmerkende rode baretten) en een in Flawinne (met groene baretten). Het gaat om ruim 1.800 elitesoldaten die gespecialiseerd zijn in parachutespringen. Na de omvorming tot 'rangers' moet er veel meer dan parachutespringen tot hun taken behoren.

Luitenant-generaal Marc Compernol is een van de architecten van de toekomstige defensiehervorming. "De bedoeling is om een grote elitegroep te maken binnen het Belgische leger, met de special forces als speerpunt en de rangers als ondersteuning", zegt hij.

Tekst: Jeroen Van Horenbeek en Tine Peeters - De Morgen