dinsdag 3 oktober 2006

Defensie dient klacht in tegen Humo wegens anti-paracommando karikatuur

Defensie dient een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen het weekblad Humo "voor laster en eerroof tegenover het beroep van paracommando en tegen het imago van Defensie", zo meldt de FOD Defensie vandaag in een persbericht. Aanleiding voor de klacht is een karikatuur op pagina 192 in de editie van Humo van vandaag.

De klacht wordt ingediend door generaal August Van Daele, chef Defensie, en door kolonel Adam, commandant van de IRCC. Dat gebeurt op vraag en in overleg met minister van Defensie André Flahaut. De karikatuur is een fotomontage waarop oorlogsscènes en militairen in actie te zien zijn. Eén van de afgebeelde militairen draagt enkel een petje en een string. De montage is een parodie op een wervingsadvertentie voor paracommando's.

"Agressief type? Op café altijd op de eerste rij als er gevochten wordt? ... U vindt dat Bob Peeters zijn haar veel te lang draagt? ", zo wordt de lezer aangesproken. De advertentie vermeldt bij "Uw profiel": "U heeft ooit weleens iets op de barbecue gelegd dat er eigenlijk niet op thuishoorde. Interesse in verminking, verkrachting, foltering en amateurfotografie noodzakelijk". Bij "Wij bieden", staat onder meer: "Een gezellige rechtse sfeer waarin op informele wijze complotten tegen de Belgische staat kunnen worden gesmeed".