dinsdag 15 mei 2007

Defensie vraagt rechtzetting artikel Humo over ongeval para's in Libanon

Dat Humo-journalist Douglas De Coninck niet meteen een prijs zal winnen voor zijn journalistieke onderzoekskwaliteiten mag wel blijken uit de manier waarop hij zijn informatie controleerde alvorens tot publicatie over te gaan.

In zijn artikel “Ik rem niet voor Belgische blauwhelmen: het ware verhaal van de dodelijke crash in Zuid-Libanon”, dat op 8 mei 2007 verscheen in Humo, stelt De Coninck onder meer dat enkel en alleen de Belgische variant van de Pandur 6x6 APC níet is uitgerust met een remverklikker, een lampje dat moet gaan branden wanneer de remblokken bijna versleten zijn. ‘Dit is niet correct’, zegt defensie in een brief aan Humo.

‘De Pandur voertuigen in gebruik bij de Belgische Defensie zijn van het type Pandur 1 en werden eind de jaren negentig aangekocht. Geen van de voertuigen Pandur 1 die de fabrikant geleverd heeft - niet alleen aan België maar ook aan Koeweit, de Verenigde Staten, Oostenrijk en Slovenië - waren uitgerust met een verklikkersysteem voor de remmen. Volgens de firma heeft sindsdien ook geen enkel van de betrokken landen de intentie betoond om deze voertuigen met een dergelijk systeem uit te rusten. De nieuwe generatie Pandur 2, die slechts sinds drie jaar op de markt is, werd door de fabrikant wel uitgerust met een waarschuwingssysteem, dat echter alleen bedoeld is om oververhitting van het remsysteem te voorkomen. [...] Wij betreuren dat het artikel onrust heeft veroorzaakt en de inhoud emotioneel erg belastend is voor de families van de slachtoffers.’ aldus defensie.