maandag 18 mei 2015

Diest stelt masterplan op voor Citadel

De stad Diest heeft een masterplan opgesteld voor de Citadelsite aan de stadsrand die in 1846-1856 gebouwd werd en tot 2011 gebruikt werd door het 1e Bataljon Para. Na het vertrek van de militairen kocht de stad Diest een deel van deze 27,6 ha grote site. Het groene gedeelte wordt eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos, dat dit deel al beheert.

Belangrijkste nieuwe ontwikkeling die op deze site gepland wordt, is de bouw van het nieuwe Algemeen Ziekenhuis Diest op de plaats van het vroegere stadsbastion dat destijds door Defensie gesloopt werd. "Als het met de overheidsfinanciering vlot verloopt, zou dit ziekenhuis in 2023 de deuren kunnen openen. Omdat het gebouw in de toekomst zal fungeren als een nieuwe baken voor de stad zal er veel aandacht moeten uitgaan naar de architecturale kwaliteiten", aldus burgemeester Jan Laureys.

Voor de invulling van "de courtines" rond het het paradeplein worden stedelijke functies naar voren geschoven zoals de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunsten, administratieve functies van stad en OCMW en een onthaalfunctie voor bezoekers.

"Deze ontwikkelingen zijn echter afhankelijk van de financiële middelen die nodig zullen zijn voor de renovatie van deze gebouwen. Een gedeelte van deze 10.000 m² kan daarom worden ontwikkeld door een private partner. We willen voldoende soepelheid aan de dag leggen om in te spelen op aanbiedingen. We hadden hierover overigens al contact met drie promotoren", aldus Laureys.

Ook de aanleg van een ondergrondse parking wordt voorzien, die niet alleen de parkeerbehoeften van de op de Citadel voorziene functies moet opvangen, maar daarnaast ook dienst moet doen als rotatieparking voor het stadscentrum. De huidige toegangsweg vanuit de Leuvensestraat blijft behouden als hoofdtoegang voor gemotoriseerd verkeer.

Het paradeplein zal kunnen gebruikt voor grootschalige evenementen die verenigbaar zijn met de functie van een ziekenhuis. Voor de bastions aan dit plein wordt een toeristisch-recreatieve ontwikkeling uitgewerkt.

Video: https://www.facebook.com/video.php?v=1099401173410623