woensdag 21 juni 2006

Jobdag/infodag voor kandidaat Para's op dinsdag 29 augustus

Van oktober tot december worden er 80 ParaCommando's aangeworven die na hun opleiding deel zullen uitmaken van het 3de Bataljon Parachutisten te Tielen (Kasterlee).

Meer weten over de 'jobinhoud' van een ParaCommando? Altijd welkom op dinsdag 29 augustus in het 3de Para bataljon te Tielen, Kaliebaan, 2460 Kasterlee. Die dag wordt er informatie gegeven over selectieproeven, opleiding en de job van de ParaCommando. Je krijgt ook de kans om te praten met de Para's zelf, je kan demonstraties bekijken en je krijgt een rondleiding in de kazerne.

Beslist de moeite om af te zakken naar Tielen, zeker als je écht van plan bent om te starten aan de opleiding...