woensdag 23 augustus 2006

Leger zoekt dringend 85 para's

Het Belgische leger gaat 85 paracommando's aanwerven. Het leger wil zo het nijpende tekort aan soldaten in haar paracommandobataljons van Diest, Tielen en Flawinne verhelpen. Zeker 80 rekruten zullen bij het 3de bataljon Parachutisten uit Tielen worden ingelijfd dat met het zwaarste personeelstekort kampt.Omdat Defensie vreest dat het aantal geïnteresseerden voor deze niet alledaagse jobs aan de lage kant zal liggen, organiseert het naast een mediacampagne ook een jobdag op dinsdag 29 augustus in de kazerne van Tielen. Kandidaten krijgen er informatie over de selectie, vorming en verloning.

Voor de zomervakantie gaf defensieminister André Flahaut (PS) al toe dat er zich bij de Belgische para's een zwaar personeelsprobleem stelt. In de drie Belgische paracommandabataljons is amper de helft van de 1.600 plaatsen ingevuld. Nu België overweegt om in het kader van een internationale troepenmacht zo'n 250 para's naar Libanon te sturen, kan dat personeelstekort de inzetbaarheid van de Belgische para's in het gedrang brengen.

Een werkgroep heeft ondertussen de opleiding onder handen genomen. ,,Omdat 36 procent van de kandidaten tijdens de opleiding afhaakten, is er gesleuteld aan de opleidingsmethodieken en ook aan de begeleiding die de rekruten tijdens hun training krijgen'', aldus Dirk Vandam, de directeur van het Defensiehuis dat de jobdag organiseert. ,,We werken voor deze jobdag ook samen met de VDAB'', beklemtoont Vandam. ,,Laaggeschoolden komen immers ook in aanmerking voor deze vacatures.''