zaterdag 5 augustus 2006

Luc Marchal: 'Belgische grondtroepen in Libanon onwaarschijnlijk'

Luc Marchal, die als kolonel in Rwanda het bevel voerde over de Belgische blauwhelmen net voor de genocide losbarstte, heeft vragen bij het voornemen van de federale regering om troepen te leveren voor de toekomstige VN-vredesmissie in Libanon.

In een interview met De Morgen zegt Marchal principieel het Belgische engagement te steunen, maar tegelijk twijfelt hij aan de capaciteit van het Belgische leger om grondtroepen te leveren voor de vredesmacht in Libanon. "België zit tegen zijn limiet voor buitenlandse interventies. Als de regering voorrang geeft aan Libanon, moet ze de andere buitenlandse operaties afbouwen", stelt hij.

Marchal waarschuwt ook voor een herhaling van het noodlottige Rwandese scenario. Toen lieten niet alleen tien Belgische soldaten het leven, maar moesten de VN-soldaten ook machteloos toekijken op het uitbarsten van de genocide. Een mandaat van peacekeeping, waar de politieke wereld nu op aanstuurt, is voor hem dan ook niet genoeg omdat het te veel risico's inhoudt. Volgens Marchal krijgt de VN-vredesmacht dan te weinig middelen om de vrede te handhaven.

"Peace-enforcing is de enige oplossing. Als het fout loopt, moet je geweld kunnen gebruiken", meent hij. Zijn schatting van het aantal manschappen voor de vredesmacht in Zuid-Libanon – maar liefst 40.000 – ligt opvallend hoger dan de cijfers die de EU zelf naar voren schuift. Europese politici houden het op maximaal 25.000 soldaten.

Het einde van het Israëlisch-Libanese conflict komt pas in zicht als de internationale gemeenschap de landen een wapenembargo durft op te leggen, zegt Marchal nog. "Als het oorlogsmateriaal niet over de landsgrenzen geraakt, stopt de oorlog."