dinsdag 28 juni 2016

Nieuwe bevelhebber voor het 3de Bataljon Parachutisten

Tijdens een militaire plechtigheid heeft Luitenant-kolonel SBH Cedric BILLIET de leiding over het 3e Bataljon Parachutisten (3 Para) overgenomen van Luitenant-kolonel SBH Bart VERBIST. Dat gebeurde vanmiddag tijdens een militaire plechtigheid in de kazerne van Tielen.

Lt-kol. VERBIST was sinds 11 september 2014 de korpscommandant van 3 Para maar draagt met de investituur de fakkel dus over aan Lt-kol. BILLIET.

Die laatste vervoegde de para-commando’s begin jaren ’90 en tot voor kort was hij Officier Operaties van de Lichte Brigade waar hij verantwoordelijk was voor de paraatstelling van de paracommando's. In die hoedanigheid was hij onder meer verantwoordelijk voor de grote evacuatie-oefening Storm Tide, die recent voor de derde keer plaatsvond.