donderdag 22 maart 2007

Omgekomen para's krijgen twee monumenten in Libanon

De drie overleden para-commando's die begin maart omkwamen bij een ongeval met de pandur te Libanon zullen twee monumenten krijgen. Prins Filip, zelf ook gebrevetteerd para-commando, reist samen met Flahaut op 19 en 20 april af naar Libanon om de twee monumenten in te huldigen.

“We zetten een gedenkplaat op de plaats van het ongeval. Maar omdat dat nogal afgelegen is, zullen we ook een monument bouwen in Tibnin zelf, naast de kerk”, aldus RSM Scheerlinck van het derde bataljon Parachutisten. De plaatselijke bevolking heeft gezegd dat ze de drie para-commando’s jaarlijks zal herdenken uit erkentelijkheid, ook als de missie van de blauwhelmen afgelopen is.