woensdag 7 februari 2007

Op zoek naar vers commandobloed

Talent voor springen, klimmen en schieten. Dan is het leger op zoek naar u! Koppen volgt 36 kandidaat- paracommando’s. Een uitputtingsslag, zo blijkt…..‘Ik was ’t school kotsmoe. Ik had geen zin om nog langer op de schoolbanken te zitten luisteren naar dat gebrabbel van mijn leraar. Ik wil een job die mij boeit.’ Bram Platteau is één van de 36 Vlaamse kandidaat-paracommando’s die op dit moment een opleiding volgen in het opleidingscentrum van Marche-Les-Dames. Dat er na twee weken opleiding nog altijd 36 kandidaten zijn, is een succes, want het Belgisch leger is al een tijdlang op zoek naar vers commandobloed.

De laatste lichting leverde welgeteld twee - jawel, twee - nieuwe para’s op. En dat begint door te wegen. Van de drie bestaande Belgische bataljons paracommando’s, zijn er momenteel nog twee operationeel, aan 70%. Het derde bataljon staat helemaal op non-actief. Nochtans zijn de para’s het uithangbord van onze strijdkrachten. En daarom ging het leger op zoek naar nieuw talent. Talent voor springen, klimmen en schieten. Een grootscheepse campagne moet onze jeugd warm maken voor een para-job bij de troep.

Koppen probeerde het spoor te volgen van één van de eerste lichtingen kandidaten die intekenden sinds de campagne werd gestart. Met de tong op de grond probeerden we nadien uit te vissen waarom weinigen zich nog geroepen voelen om para te worden. Mario Baube (20): ‘De jeugd van tegenwoordig is nog in één ding geïnteresseerd: brommertjes en uitgaan. Ze hebben dus geen conditie en kunnen dit soort inspanningen niet aan.’ Kandidaat paracommando Platteau bevestigt: ‘Mijn leeftijdsgenoten zijn gewoon te lam.’

De opleiding van de kandidaat-paracommando’s is loeihard. Stappen is verboden, ze moeten lopen. Wie zijn wapen verkeerd behandelt, mag veertig keer opdrukken. Toch is het niet de fysieke uitputtingsslag die de meeste rekruten doet afhaken. Mario Baube: ‘Het moeilijkste is het gebrek aan slaap. Vorige week hebben we 6 uur geslapen. Ze doen het licht op onze kamer uit rond een uur of tien. Maar een halfuur later staan ze daar weer aan ons bed. Dan mogen we een tentenkamp bouwen voor onze barak.

Koppen, donderdag 8 februari om 21.10 uur op Eén.