zondag 17 september 2017

Oproep van Kolonel DESCHEEMAEKER: Oprichting van databank oud Para-Commando's

Kolonel Vincent DESCHEEMAEKER

Het hoofdkwartier van de para-commando's (Light Brigade) werkt aan een databank van oud-leden van eenheden met een Para-Commando capaciteit. Dit om de actieve Para-Commando-eenheden over een algemene databank kunnen laten beschikken die toelaat om doelgerichte opzoekingen te verrichten om de organisatie van diverse activiteiten, ceremonies en herdenkingen…met specifiek karakter mogelijk te maken voor deelnemers die aan bepaalde criteria beantwoorden (bijvoorbeeld de anciens van een bepaalde eenheid, veteranen van een bepaalde operatie, Para-Commando’s van een bepaalde personeelscategorie, opendeurdagen, enz…).

Hiertoe heeft de Light Brigade een specifieke databank opgesteld die zal beheerd worden op het niveau van het Hoofdkwartier. Het basisprincipe is de decentralisatie van het inschrijvingsinitiatief in de databank en het up to date houden van de individuele gegevens van de anciens die contact willen blijven houden. Die laatsten worden dus verzocht om zichzelf in de databank in te schrijven en om hun gegevens bij te werken wanneer nodig (adreswijziging, telefoonnummer,…).

Dit gebeurt eenvoudig via DIT ONLINE FORMULIER op het internet.

De rubrieken met een sterretje moeten verplicht ingevuld worden voor de inschrijving, de andere rubrieken zijn facultatief maar kunnen niettemin erg nuttig zijn. Een laatste open rubriek met als hoofding “Memo” stelt u in staat om desgewenst uw CV in te vullen. Wij nodigen u hier uit om te vermelden in welke eenheden u hebt gediend, welke eventuele bevelfuncties u heeft uitgeoefend (Korpsoverste, Korpsadjudant of Korpskorporaal bij voorbeeld), de eventuele verantwoordelijkheden die u vervult in een Para-Commando Vereniging (zoals Voorzitter, administrateur…), de operaties of buitenlandse opdrachten waaraan u hebt deelgenomen alsook het jaartal waarop deze gegevens betrekking hebben.