dinsdag 8 februari 2022

Overlijden van Ere Lt. Kol. (Res) Yves COPPIETERS ’t WALLANT

Met droefheid melden wij u het overlijden van Ere Luitenant-kolonel (Res) Yves COPPIETERS ’t WALLANT. Geboren te Brugge op 08 december 1940 en overleden te Brasschaat op 04 februari 2022.

Als jonge luitenant was Yves COPPIETERS ’t WALLANT halverwege de jaren 60 pelotonscommandant in de 22 Cie van 3 Para te Lombardsijde. Later diende hij jarenlang als Paracommando-officier in het reservekader. Hij was tevens Commandeur in de Orde van Leopold II en ook drager van het Militair Kruis 1° klas. Naast zijn militaire activiteiten was hij in het burgerleven Doctor in de Rechten (KUL) en Lic. Economische Wetenschappen (UCL).

De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben op zaterdag 12 februari 2022 om 11:00 uur in de Sint-Antoniuskerk, gelegen aan het Armand Reusensplein 3 - 2930 Brasschaat-Centrum. De asverstrooiing zal op latere datum in intieme kring plaats vinden. Noch bloemen, noch kransen.