zondag 20 mei 2007

Paracommando’s werken onder hun capaciteiten, vervelen zich en krijgen te weinig middelen

De Belgische paracommando’s werken onder hun capaciteiten, vervelen zich en krijgen te weinig middelen tot hun beschikking. Dat zegt Kapitein DECOUX, een paracommando-officier die drie weken geleden ontslag nam omdat hij er genoeg van had. Hij was dan ook de enige die bereid was te getuigen tegenover La Une. Paracommando’s die nog actief in dienst zijn worden door defensie de mond gesnoerd en durven niet te spreken omdat ze vrezen hun job of toekomstige promotie te verliezen.

De Staf van het leger geeft toe dat de para's inderdaad de job niet meer uitvoeren waarvoor ze opgeleid en getraind worden. En áls ze dan toch naar het buitenland gestuurd worden, worden ze opgesteld in 2de of 3de linie achter de Fransen, Engelsen en Nederlanders om de risico’s te beperken. De huidige operaties zoals in Kosovo, Afghanistan en Libanon zijn duidelijk opdrachten waar men geen enkel risico neemt.

‘Wij willen geen soldaten verliezen. Wij willen geen opdrachten uitvoeren waar er extreem gevaar bestaat. Als wij ze uitvoeren zullen wij erop letten dit uitsluitend te doen ten voordele van Belgische belangen.’ ‘Indien de Belgische paracommando’s sterkere emoties zoeken, dan moeten ze maar bij het vreemdelingenlegioen dienst nemen’ aldus Lt. Gen Oger POCHET, de nummer twee van defensie.

Pieter De Crem (CD&V) zei in de aanloop van komende verkiezingen nog dat het leger opnieuw meer moet worden dan een humanitair agentschap. ‘Ons land mist internationale geloofwaardigheid als het over Defensie gaat. Het Belgische imago is zodanig aangetast dat we niet meer als een volwaardige partner in de besluitvorming en de operaties gezien worden.’ ‘We moeten onze internationale geloofwaardigheid terugwinnen door opnieuw risicovolle deelopdrachten in internationale EU- of Navo-missies te aanvaarden’ aldus De Crem.

Daarnaast vindt De Crem dat een specifieke herwaardering voor de Belgische paracommando’s op zijn plaats is. Of hij - indien hij MOD wordt - na de verkiezingen zijn woord zal houden moeten we uiteraard nog afwachten, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.