zaterdag 21 april 2007

Prins Filip huldigt momument in voor omgekomen para's Libanon

Prins Filip heeft in Tibnin, in het zuiden van Libanon, een monument ingehuldigd ter nagedachtenis van de drie Belgische blauwhelmen die op 7 maart het leven lieten bij een tragisch ongeval. "Jullie hebben een echtgenoot, een vader en een zoon verloren, wij hebben drie broers verloren", sprak aalmoezenier Eric Pétré tijdens een moment van bezinning in het bijzijn van de families van de slachtoffers.

Het monument bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van de kerk van Tibnin en naast een monument voor Ierse blauwhelmen die bij vorige vredesoperaties om het leven kwamen. Het Belgische monument heeft zich wat stijl betreft laten inspireren door het Ierse, maar het is veel lichter van kleur. Tijdens de plechtigheid maakte aalmoezenier Pétré tijd voor een beklijvend moment van bezinning.

Volgens hem is het monument belangrijk voor het verwerkingsproces van de families, maar ook dat van de collega's-militairen. Hij vindt het ook van belang dat de plaats van het monument uitzicht geeft op het Belgische kamp Scorpion. "Zo blijft de verbondenheid." De plechtigheid werd besloten met 'The Last Post'. De families kregen postuum de medaille overhandigd die elke blauwhelm in principe ontvangt op het einde van een opdracht in het kader van een VN-missie.

Prins Filip had ook aandacht voor de activiteiten van de Belgische militairen in Zuid-Libanon, zoals die van het veldhospitaal en de ontmijners. Die laatste hebben sinds het begin van de missie, in oktober 2006, al meer dan 13.000 onontplofte tuigen opgeruimd - vooral clusterbommen - en meer dan 160 hectare grond vrijgemaakt voor de bevolking. Met die 13.000 stuks neemt het Belgische detachement de helft van het aantal voor zijn rekening dat Unifil in haar totaal heeft ontmanteld.