dinsdag 7 november 2006

Rsicovergoeding voor para's wordt opgetrokken

Met ingang van 1 januari 2007 zal de para-premie - een extra risicovergoeding voor parachutisten - met ongeveer 30% worden opgetrokken. Concreet betekent dit dat elke ParaCommando die voldoet aan het minimum aantal sprongen per jaar, elke maand ongeveer 40 euro netto bovenop zijn loon zal ontvangen.

Dit hebben de manschappen onder meer te danken aan 1 Sgt B, vakbondsafgevaardigde van het 1 Bataljon Parachutisten.