donderdag 16 februari 2017

Special Forces van België, Nederland en Denemarken gaan nauwer samenwerken

Op de NAVO-top in Brussel hebben de defensieministers van België, Nederland en Denemarken op papier afgesproken de Special Forces van de drie landen nauwer met elkaar gaan samenwerken.

Om die samenwerking te kanaliseren komt er een Composite Special Operations Component Command (C-SOCC), een gezamenlijk controle- en commando-orgaan. De drie landen zullen elk een derde bijbragen. Voor onze Defensie zal de bijdrage gebeuren vanuit een nationaal Special Operations Command (SOCOM), bestaande uit de Special Forces Group, de Para-Commando’s en een nog op te richten ‘Special Forces Aviation’ met gespecialiseerde luchtmiddelen.

Er werden vandaag nog meer handtekeningen gezet. Onder meer een intentieverklaring over ‘Acquisition, Operation and Support of a Multi Role Tanker and Transport Capability’, kortweg MRTTC. Het gaat om vliegtuigen met een kit die bijtanken in de lucht toestaat. Ons land koopt zich in dat programma in, ter waarde van één tanktoestel: 300 miljoen euro.