woensdag 6 mei 2015

UITGELEKT: Plan HORIZON 2030 over de toekomst van Defensie

Het 133 pagina’s tellende intern document dat eind maart gelekt werd aan een selecte groep journalisten, is nu ook publiek te downloaden van hun website.

In het document heeft de legertop drie verschillende scenario’s uitgewerkt voor het Belgische leger. Ze deden de oefening op vraag van Vandeput, omdat Defensie door de geplande besparingen zijn budget van 2,5 miljard ziet krimpen naar 2,15 miljard.

Het gehele document is te bekijken via: http://www.paracommando.com/defensie-plan-horizon-2030.html