maandag 4 mei 2015

Visie minister Vandeput op defensie 2030: Geen para’s meer droppen in Afrika

Minister Steven Vandeput (N-VA) is klaar met zijn langverwachte visieplan voor het leger. Tegen 2030 wil hij een budget van 1,6 procent van het bruto binnenlands product. De toekomstige kerntaken: Inzetten op intelligence, maar ook een (kleiner) leger met slag-kracht binnen de juiste domeinen. De regering zal nu snel beslissen hoeveel geld er komt."

Specifiek wordt over de para's vermeld: “Tot slot, mijn optie voor de bescherming van Belgen in het buitenland, is wellicht de meest controversiële. Maar traditioneel veel para’s droppen om Belgen te ontzetten in Midden-Afrika, is nu vragen om doden. Beneden staan ze niet meer te wachten met wat machetes. Dat is een risico dat we politiek niet willen nemen.” “Daarom wil ik, samen met Buitenlandse Zaken, alles inzetten op intelligence. We moeten kunnen voorspellen wanneer de vlam in de pan slaat, weten waar onze Belgen zich bevinden en hen op tijd verwittigen om te vertrekken. Anticiperen dus.” “Als het toch escaleert, dan hebben we nog onze special forces, aangevuld met andere elitetroepen. Zoals de para’s.”

Ten vroegste in september komt het stuurplan: concrete uitvoeringsmaatregelen voor deze legislatuur. Dan pas zullen de militairen en het publiek weten of kazerne X of basis Y open blijft.