zondag 8 december 2019

Fly (SF Gp) reageert op foto van Tom Waes met rode muts

Fly, RSM van de Special Forces Group

Beste paracommando’s,

Naar aanleiding van de opschudding die veroorzaakt werd doordat Tom Waes poseerde met een rode muts, en het feit dat ik heel wat reacties krijg uit de paracommando gemeenschap over Kamp Waes / SF Qualification course, wil ik graag kaderen wat de opzet is van Kamp Waes.

Mijn naam is Fly en al 32 jaar de trotse bezitter van een rode muts. Tot ik de reacties over Tom Waes las…

Zoals iedere eenheid binnen Defensie kampt ook de Special Forces Group met een rekruteringsprobleem. Helaas kan onze eenheid niet rechtstreeks burgers aanwerven voor een job bij de Special Forces en door de falende rekrutering bij Defensie in het algemeen wordt de vijver waar wij uit vissen ook kleiner.

Tijden veranderen. Jongeren zijn niet meer echt geneigd om te kiezen voor een job als militair waar dienstverlening en belangeloze inzet om onze maatschappij veilig te houden samen gaan met fysieke en mentale belasting. In onze digitale en gemediatiseerde wereld is Defensie een prehistorische excentriekeling, niet in staat om zichzelf te promoten als een aantrekkelijke werkgever.

Ten onrechte, want wij hebben de mooiste job op aarde.

Als Special Forces Group ligt het niet in onze aard om lijdzaam toe te zien en langs de kantlijn te wachten op verbetering. De beste manier om de toekomst te controleren is om hem zelf te maken.

Zodoende werd Kamp Waes georganiseerd; Promotie voor de Special Forces Group en bij uitbreiding ook de rest van Defensie. Tom Waes, steeds zichzelf en niet bang van een uitdaging, was dan ook de perfecte persoon om mee zijn schouders onder ons project te zetten. Hiermee bewijst hij de Special Forces Group, alle paracommando's en de rest van Defensie een dienst.

Tom heeft de muts gekregen van de Special Forces Group om een fotoshoot te houden als promotie voor het programma. Punt. Deze ludieke actie valt onder de noemer humor en zelfrelativering. Defensie mag Tom Waes op haar blote knieën danken voor de positieve media aandacht!

Beste paracommando’s, de volgende paragraaf spreek ik uit eigen naam, niet namens de Special Forces Group, alhoewel waarschijnlijk ieder van ons mijn woorden zal steunen.

Zonder een nestbevuiler te willen zijn geef ik jullie de raad om jullie elitaire gedachtengoed te laten varen. Indien jullie moeite hebben om rekruten aan te trekken is jezelf in vraag stellen verstandiger dan anderen bekritiseren die oplossingen brengen.

Ik zie Defensie als een instrument om verstoorde maatschappelijke ecosystemen te herstellen, waarbij een conflict aan de andere kant van de wereld gecontroleerd moet worden vooraleer het ook Belgische belangen kan schaden. Defensie beschikt hiervoor over een heel gamma aan middelen en mogelijkheden die overal ter wereld ingezet kunnen worden, en, in extremis, zelfs in het binnenland.

Paracommando’s zijn slechts één van die ‘middelen’. Zij die zich onoverwinnelijk, kogelvrij en vuurvast voelen als ze hun rode muts dragen raad ik aan om eens van dichtbij de effecten van één gevechtsvliegtuig te zien, te horen en te voelen.

De Belgische Defensie is geen grote speler op wereldvlak, zowel in kwantiteit als door de gekende budgettaire problemen, maar dankzij samenwerking (JOINTNESS) en de kwaliteiten van onze militairen boksen we verschillende gewichtsklassen hoger.

Onze Qualification course is geen Commando / Para A brevet. Ook al zijn er gelijklopende manieren om tot de respectievelijke doelen te komen (zoals fysieke en mentale ontberingen), de SF Gp zoekt een volledig ander product en een andere mindset. Hint: we zijn trouwens nog steeds op zoek naar kandidaten!

Wij eisen intrinsieke motivatie, volledig losgekoppeld van de beloning van een muts of een brevet. Het is niet de kleur van de muts, noch de brevetten of het uniform dat de soldaat maakt, wel zijn waarden en prestaties.

Het dragen van een rode muts maakt je misschien anders, maar zeker niet beter als één van de andere onderdelen van Defensie of de burgerbevolking.

De SF Gp distantieert zich dan ook van deze elitaire gedachten. Onze eenheid kent enkel leerlingen, geen meesters.

Mijn excuses aan alle collega Paracommando’s die zich dagelijks inzetten om met hun wijnrode muts een voorbeeld te zijn, en die zich uitsloven om hun eenheid en de naam para-commando naar een hoger niveau te tillen.

Ik kan niet toestaan, dat onze inspanningen om Defensie in een beter daglicht te stellen en de rekrutering aan te wakkeren, teniet worden gedaan door de ego’s van enkele zelfverklaarde Facebook krijgers.

Who dares wins,

Fly - SF Gp