dinsdag 28 september 2021

Financiële steun in rechtszaak tegen Kongo Museum

Ingestuurde oproep:

De waardigheid van de para-commando’s moet verdedigd worden.

In februari 2020 deed het Koninklijk Museum voor Midden Afrika (KMMA), het vroegere Kongo Museum, een verdere stap in zijn buitensporige visie van dekolonisatie door de zestien standbeelden van de grote rotonde van het museum te maskeren.

Een van die standbeelden vertegenwoordigt “België die de veiligheid in Kongo brengt”; aan dit standbeeld, zoals aan de 15 andere, hangt nu een half-doorschijnend gewaad waarop een post-koloniaal beeld is bedrukt en geacht de bezoeker te wijzen op de koloniale symboliek van het standbeeld.

In het geval dat ons aanbelangt, vertegenwoordigt het erop geplaatst beeld een gewapende militair en wordt met de expliciete tekst : “Een Belgische para-commando in Stanleystad in 1964 tijdens de verplettering van de Simba rebellen. De formele onafhankelijkheid van Kongo is ver weg van het uitluiden van de buitenlandse tussenkomsten.”

Tegenover deze bijzondere tendencieuse zin die zwaar de eer aantast, niet alleen van de para-commando’s van “Rode Draak”maar van alle para-commando’s en door hen het geheel van onze krijgsmacht, hebben de zeven ondergetekende verenigingen zich verenigd om deze belediging uit te wissen.

Op 15 juli 2020 werd een brief gestuurd naar de directie van het KMMA om hen te vragen die betwisbare tekst te verwijderen ; de pers gaf een grote weerklank aan onze brief maar er volgde geen enkele reactie op.

Op 12 september 2020 hebben wij het KMMA aangemaand om dit binnen de 30 dagen uit te voeren wat het geweigerd heeft.  Tegenover een zo onverzettelijk standpunt hadden wij geen ander middel meer dan het te dagvaarden om genoegdoening te verwerven, wat gedaan werd op 24 december 2020. De pleidooien zullen plaats vinden de volgende maand december.

De gemaakte kosten in de procedure en voor het samen stellen van het dossier zijn zeer hoog en lopen op tot meerdere duizenden euros. We hebben een echte en dringende nood aan financiële hulp om opgewassen te zijn tegen deze toestand ; daarom doen we een dringend beroep op uw vrijgevigheid : uw aandeel is voor ons onmisbaar.

Indien u eveneens uw verontwaardiging wenst uit te drukken en deelnemen aan het eerherstel van het Belgisch Leger en zijn leden, dank om nu een gift te doen op rekening BE06 2100 8901 3922 van ZWAARDEN met de vermelding « Onze waardigheid ».

Uw gebaar telt en bewijst dat spirit geen ijdel woord is, waarvoor dank !

 • Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring, vzw
  Brigade Generaal o.r. Pascal Laureys, Voorzitter
 • Belgische Vereniging van Veteranen en Compagnons v/d Ommegang, vzw
  Kolonel o.r. Léon De Wulf, Voorzitter
 • Kring van de Militaire Technische Samenwerking, vzw
  Ere-Kolonel Jean-Pierre Urbain, Voorzitter
 • Kring Officieren Para-commando’s, vzw
  Reserve Kolonel Baron Werner de Jamblinne de Meux, Voorzitter
 • Koninklijke Kring der Officieren van de Afrikaanse Veldtochten
  Generaal Majoor o.r. Claude Paelinck, Président
 • Koninklijk Verbond der Ridders met Zwaarden, vzw
  Ere-Luitenant Kolonel Michel Neyt, Voorzitter
 • Koninklijke Unie van Koloniale Verbroederingen
  Meneer Philippe Jacquij, Voorzitter